Local Music Exams at M.E Music Centre

Ujian lokal diadakan setiap tahun untuk seluruh pelajaran musik.